taksinkuljettajan tehtävät - ajosimulaatio

Osana ajoneuvoalan ammattitutkintoa: 354345

Virtuaalinen kaupunkiympäristö, jossa harjoitellaan ajoneuvoilla ajamista realistissa olosuhteissa. Kaupunkiympäristössä käyttäjä voi vapaasti harjoitella ajamista erilaisissa tilanteissa. Ympäristö pitää sisällään mm. Erilaisia risteyksiä, maantien sekä vaativia tilanteita kuten yllättävä hätäjarrutus. Ajosimulaation realistisuutta sekä haasteellisuutta lisää muu liikenne, joka seuraa liikennesääntöjä mutta reagoi myös käyttäjän toimenpiteisiin.

Kaupunkiympäristössä on myös muuta liikennettä. Liikennettä sekä liikennevalo-ja ohjaa erillinen tekoäly. Tekoäly ohjaa ja laskee jokaiselle autolle omat liike-radat, ottaen huomioon liikennemerkit sekä liikennevalot. Käyttäjä harjoittelee siis realistisessa liikenneympäristössä mikä reagoi tietyin tavoin käyttäjän te-kemiin valintoihin liikenteessä.
Ajosimulaattorin on tehty automaattinen käyttäjäanalytiikka, joka seuraa ja ana-lysoi käyttäjän ajosuoritusta. Analytiikka pisteyttää ja arvioin mm. seuraavia asioita: liikennemerkkien mukaista ajoa, ajonopeutta, kaistalla pysyminen, mahdolliset törmäykset, liikenne sääntöjen noudattamista sekä ajosuorituk-sen aikaa. Analytiikka antaa käyttäjälle pisteytetyn palautteen suorituksen jälkeen.

Taksin kuljettajan tehtävät- ajosimulaatio

Ympäristönä ADE:n älykäs kaupunkiympäristö. Ympäristö käsitä erilaisia ajoon liittyviä kohteita kuten risteysalueita. Muita kulkijoita ohjaa tekoäly.

Simulaattorin harjoitteet:​

 • Asiakkaan nouto
 • Turvavyön käyttö
 • Navigaattorin käyttö
 • Äkillinen jarrutustilanne
 • Ohitustie
 • Risteysajo
 • Liikennevalot
 • Tasa-arvo risteykset
 • Vilkkujen käyttö
 • Kaistojen käyttö
 • Pisteytys

Yhteydenottolomake

Yhteydenottoni koskee: