Ajoneuvoalan ammattitutkinto

354345

Taksiajosimulaattori

Ympäristönä ADE:n älykäs kaupunkiympäristö. Ympäristö käsitä erilaisia ajoon liittyviä kohteita kuten risteysalueita. Muita kulkijoita ohjaa tekoäly.

Virtuaalinen kaupunkiympäristö, jossa harjoitellaan ajoneuvoilla ajamista realis-tissa olosuhteissa. Kaupunkiympäristössä käyttäjä voi vapaasti harjoitella ajamista erilaisissa tilanteissa. Ympäristö pitää sisällään mm. Erilaisia ris-teyksiä, maantien sekä vaativia tilanteita kuten yllättävä hätäjarrutus. Ajosimulaation realistisuutta sekä haasteellisuutta lisää muu liikenne, joka seuraa liikennesääntöjä mutta reagoi myös käyttäjän toimenpiteisiin.
Kaupunkiympäristössä on myös muuta liikennettä. Liikennettä sekä liikennevalo-ja ohjaa erillinen tekoäly. Tekoäly ohjaa ja laskee jokaiselle autolle omat liike-radat, ottaen huomioon liikennemerkit sekä liikennevalot. Käyttäjä harjoittelee siis realistisessa liikenneympäristössä mikä reagoi tietyin tavoin käyttäjän te-kemiin valintoihin liikenteessä.
Ajosimulaattorin on tehty automaattinen käyttäjäanalytiikka, joka seuraa ja ana-lysoi käyttäjän ajosuoritusta. Analytiikka pisteyttää ja arvioin mm. seuraavia asioita: liikennemerkkien mukaista ajoa, ajonopeutta, kaistalla pysyminen, mahdolliset törmäykset, liikenne sääntöjen noudattamista sekä ajosuorituk-sen aikaa. Analytiikka antaa käyttäjälle pisteytetyn palautteen suorituksen jälkeen.

Simulaattorin harjoitteet:

 • Asiakkaan nouto
 • Turvavyön käyttö
 • Navigaattorin käyttö
 • Äkillinen jarrutustilanne
 • Ohitustie
 • Risteysajo
 • Liikennevalot
 • Tasa-arvo risteykset
 • Vilkkujen käyttö
 • Kaistojen käyttö
 • Pisteytys

Sosiaaliset tilanteet virtuaaliharjoite työskentely autokorjaamossa, asiakaspalvelutilanteet:

Ympäristönä toimii autokorjaamo. Käyttäjä keskustelee tekoälyn kanssa ja harjoittelee asiakaskohtaamiset ja työn vastaanottoa.

Harjoitteet:

 • Työn tilaaminen
 • Huutava lapsi
 • Vihainen asiakas.