Kiwa European hot work certificate ™

Kiwa European Hot Work Certificate™ Virtual Training Center Seuraavan sukupolven ratkaisu on täällä. Virtuaalikoulutus luo turvallisemman ja hauskemman tavan harjoitella Kiwa European Hot Work Certificate™ koulutukseen liittyviä harjoituksia.

Tulityöpätevyys vaatii teorian ja VR-käytännönharjoitteet. Pätevyyden myöntää Kiwa.

Harjoitteissa sovelletut standardit ja lait: CFPA ohjeet, 5900 SFS, työturvallisuuslaki, vakuutuslaki ja palosuojelulaki

hot work certificate ™

Kiwa European Hot work certificate™ sisältää teoriaharjoitteet sekä useita eri virtuaaliharjoitteita.  Harjoitteissa käytetään virtuaalilaitteistojen ohjaimia sekä koulutusta varten suunniteltua vaahtosammutinohjainta.

harjoitteet:

 • Vaahtosammuttimen käyttäminen
 • Palopostin käyttäminen
 • Sammutuspeitteen käyttäminen
 • Vaaratilanteet ja suojaaminen
 • Toimiminen palon sattuessa

VAAHTOSAMMUTTIMEN KÄYTTÖ

Harjoitteessa käytetään vaahtosammutinohjainta, mikä antaa todellisen tuntuisen harjoituskokemuksen. 

harjoitteet:

 • Sokan poistaminen vaahtosammuttimesta
 • Lähestyminen palavaan kohteeseen
 • Sammutusletkun suuntausta palokohteeseen
 • Oikea sammutusetäisyys palokohteesta
 • Palokohteen sammuttaminen

PALOPOSTIN KÄYTTÄMINEN

Harjoitteessa käytetään virtuaaliohjaimia. 

harjoitteet:

 • Palopostikaapin käyttö
 • Sulkuventtiilin avaaminen
 • Letkun avaaminen kelalta
 • Sopivalle etäisyydelle liikkuminen
 • Letkun suuttimen käyttö
 • Palokohteen sammuttaminen

Sammutuspeitteen käyttäminen

Harjoitteessa käytetään virtuaaliohjaimia. 

harjoitteet:

 • Peitteen levittäminen
 • Peitteen oikeaoppinen käyttäminen
 • Palokohdetta lähestyminen peitteen kanssa
 • Palon tukahduttaminen

Vaaratilanteet ja suojautuminen

Harjoitteessa käytetään virtuaaliohjaimia. 

harjoitteet:

Tehtävän tavoitteena on oppia tunnistamaan vaaroja ja oppia valitsemaan ja käyttämään tulitöiden suojausmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä.

toiminta hätätilanteessa

Harjoitteessa käytetään virtuaaliohjaimia. 

harjoitteet:

Harjoitteessa opetellaan toimintaa palotilanteessa. Kuinka rajoitetaan palon leviämistä, varoitetaan ja pelastetaan vaarassa olevia henkilöitä, hälytetään apua, poistutaan palopaikalta sekä opastetaan viranomaisia.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottoni koskee: