AJOSIMULAAttori, henkilöauto

Virtuaalinen kaupunkiympäristö, jossa harjoitellaan ajoneuvoilla ajamista realis-tissa olosuhteissa. Kaupunkiympäristössä käyttäjä voi vapaasti harjoitella ajamista erilaisissa tilanteissa. Ympäristö pitää sisällään mm. Erilaisia ris-teyksiä, maantien sekä vaativia tilanteita kuten yllättävä hätäjarrutus. Ajosimulaation realistisuutta sekä haasteellisuutta lisää muu liikenne, joka seuraa liikennesääntöjä mutta reagoi myös käyttäjän toimenpiteisiin.
Kaupunkiympäristössä on myös muuta liikennettä. Liikennettä sekä liikennevalo-ja ohjaa erillinen tekoäly. Tekoäly ohjaa ja laskee jokaiselle autolle omat liike-radat, ottaen huomioon liikennemerkit sekä liikennevalot. Käyttäjä harjoittelee siis realistisessa liikenneympäristössä mikä reagoi tietyin tavoin käyttäjän te-kemiin valintoihin liikenteessä.
Ajosimulaattorin on tehty automaattinen käyttäjäanalytiikka, joka seuraa ja ana-lysoi käyttäjän ajosuoritusta. Analytiikka pisteyttää ja arvioin mm. seuraavia asioita: liikennemerkkien mukaista ajoa, ajonopeutta, kaistalla pysyminen, mahdolliset törmäykset, liikenne sääntöjen noudattamista sekä ajosuorituk-sen aikaa. Analytiikka antaa käyttäjälle pisteytetyn palautteen suorituksen jälkeen.

Ajosimulaattori, henkilöauto

Käyttäjä harjoittelee henkilöauton ajamista ja hallintaa realistisessa kaupunkiympäristössä. Harjoitteen alussa käyttäjä suorittaa hallintalaitteiden tarkistuksen sekä tarkistaa ja tarvittaessa säätää penkin ja peilien säädöt.


Simulaattorin harjoitteet:

  • Navigaattorin mukaan ajaminen
  • Risteysajoon liittyvät väistämistehtävät
  • Turvallisen kaistanvaihdon harjoittelu
  • Moottoritielle liittyminen hiljaisessa liikenteessä
  • Moottoritielle liittyminen ruuhkaisessa liikenteessä
  • Äkilliset jarrutukset
  • Suoritus pisteytetään 
  • Loppupalaute

Yhteydenottolomake

Yhteydenottoni koskee: