AJOneuvosimulaattori, linja-auto

Tutkinnon koodi: 381408

Virtuaalinen kaupunkiympäristö, jossa harjoitellaan ajoneuvoilla ajamista realis-tissa olosuhteissa. Kaupunkiympäristössä käyttäjä voi vapaasti harjoitella ajamista erilaisissa tilanteissa. Ympäristö pitää sisällään mm. Erilaisia ris-teyksiä, maantien sekä vaativia tilanteita kuten yllättävä hätäjarrutus. Ajosimulaation realistisuutta sekä haasteellisuutta lisää muu liikenne, joka seuraa liikennesääntöjä mutta reagoi myös käyttäjän toimenpiteisiin.
Kaupunkiympäristössä on myös muuta liikennettä. Liikennettä sekä liikennevalo-ja ohjaa erillinen tekoäly. Tekoäly ohjaa ja laskee jokaiselle autolle omat liike-radat, ottaen huomioon liikennemerkit sekä liikennevalot. Käyttäjä harjoittelee siis realistisessa liikenneympäristössä mikä reagoi tietyin tavoin käyttäjän te-kemiin valintoihin liikenteessä.
Ajosimulaattorin on tehty automaattinen käyttäjäanalytiikka, joka seuraa ja ana-lysoi käyttäjän ajosuoritusta. Analytiikka pisteyttää ja arvioin mm. seuraavia asioita: liikennemerkkien mukaista ajoa, ajonopeutta, kaistalla pysyminen, mahdolliset törmäykset, liikenne sääntöjen noudattamista sekä ajosuorituk-sen aikaa. Analytiikka antaa käyttäjälle pisteytetyn palautteen suorituksen jälkeen.

Ajosimulaattori, Linja-auto

Käyttäjä harjoittelee linja-auton ajamista ja hallintaa realistisessa kaupunkiympäristössä. Harjoitteen alussa käyttäjä suorittaa hallintalaitteiden tarkistuksen sekä tarkistaa ja tarvittaessa säätää penkin ja peilien säädöt

Harjoitteet:

 

  • Navigaattorin mukaan ajaminen
  • Risteysajoon liittyvät väistämistehtävät
  • Turvallisen kaistanvaihdon harjoittelu
  • Moottoritielle liittyminen hiljaisessa liikenteessä
  • Moottoritielle liittyminen ruuhkaisessa liikenteessä
  • Äkilliset jarrutukset
  • Pisteytys ja palaute

linja-autopalon sammutus

Harjoituksessa sammutetaan joko rengas tai moottoripalo. Palo voi syttyä myös uudelleen. Harjoituksessa ohjataan myös matkustajat pois ajoneuvosta ja hälytetään apua. 

Linja-auton kuljettajan tehtävät, ajoonlähtötarkastus

Skenaarion tavoitteena on kulkea em. ohjausvaihtoehtojen avulla simulaation ympäristöä läpi ja merkitä kaikki korjausta vaativat kohteet listaan. 

Kun kaikki listan kohteet on käyty läpi ja merkitty (joko korjattaviksi tai ehjiksi), voi listasta valita suorituksen arvioitavaksi. 

Yhteydenottolomake

Yhteydenottoni koskee: